fajneplany
Oferta

 • kompleksowe prowadzenie
 • spersonalizowany plan dietetyczny
 • przepisy
 • indywidualny plan treningowy
 • suplementacja
 • możliwość współpracy drogą online

 • spersonalizowany plan dietetyczny
 • przepisy
 • porady żywieniowe 
 • możliwość współpracy drogą online

 

 • indywidualny plan treningowy
 • omówienie ćwiczeń
 • możliwość współpracy drogą online

PIERWSZA

 • wywiad żywieniowy, pomiary
 • korekta jadłospisu
 • analiza celów
 • uzgodnienie planu

 

KONTROLNA

 • analiza postępów
 • ewentualne zmiany w planie
 • odpowiedzi na pytania, motywacja, rozmowa 

 

POJEDYNCZA PORADA DIETETYCZNA 

 • rozmowa
 • odpowiedzi na pytania
 • korekta jadłospisu 

 • wywiad
 • analiza celów
 • wspólne treningi 
 • wsparcie i motywacja